CHB Český Těšín

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

ul. Komenského 2097/6, Český Těšín

Chráněné bydlení poskytuje celodenní pobytové služby sociální péče.

Kapacita služby je 12 uživatelů.

Poslání

Posláním Domova Jistoty – Chráněného bydlení Český Těšín je připravit uživatele na samostatný a nezávislý život ve společnosti. Sociální služba podporuje každého uživatele v aktivním způsobu života – schopnosti se rozhodovat, přebírat za sebe zodpovědnost a organizovat svůj současný i budoucí život.

Cíle služby

Uživatel dostává účinnou podporu k získání dovednosti vést samostatný a nezávislý život (pečovat o sebe, o domácnost, mít pracovní uplatnění, udržovat společenské vztahy):

1. Uživatel dokáže samostatně rozhodovat a hospodařit s vlastními finančními prostředky.

2. U uživatele se snižuje potřebná podpora při vyřizování osobních záležitostí.

3. Uživatel je motivován a usiluje o uplatnění na trhu práce.

4. Uživatel dokáže samostatně pečovat o svou domácnost.

5. Uživatel podniká kroky k získání samostatného bydlení a pracovního uplatnění.

6. Uživatel dostává podporu obnovení či vytvoření takových společenských vazeb, které bude potřebovat v samostatném životě.

7. Uživatel zvládá společenské vystupování a chování.

8. Uživatel dokáže řádně pečovat o svůj zdravotní stav.

9. Uživatel si uvědomuje své možnosti a rizika, získává podporu, aby svým rizikům dokázal předcházet.