Kontakty

Domov Jistoty, příspěvková organizace

Sídlo organizace:

Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín

Chráněné bydlení

Sídlo služby:

Komenského 2097/6, Český Těšín, 737 01 Český Těšín

webové stránky: www.domovjistoty.cz

Telefon – pracovníci přímé péče chráněného bydlení 

tel: 739 385 391
e-mail: chbceskytesin@djbohumin.cz

Vedoucí služby, sociální pracovnice, pracovnice pověřená jednáním se zájemci:

Bc. Monika Poláchová, DiS.
e-mail: polachova@djbohumin.cz
tel. 734 643 657