Informace pro zájemce

Informace zájemcům o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení jsou předávány prostřednictvím osobních rozhovoru sociální pracovnice, která je pověřena jednáním se zájemci o službu. Jednání probíhají na základě vzájemné dohody v individuálně určených termínech.

Mezi další formy předávání informací patří forma písemná (dopisy, informační brožury), faxová, elektronická (e-mail: zdrazilova@djbohumin.cz, kyjovska@djbohumin.cz, polachova@djbohumin.cz nebo sekretariat@djbohumin.cz, webové stránky http://www.domovjistoty.cz.). Osobami pověřenými k jednání se zájemcem o službu jsou sociální pracovník, případně informace ráda poskytne i ředitelka organizace.

V případe, kdy se zájemce o poskytnutí služby dostaví v době, kdy není přítomen žádný z uvedených pracovníků, obdrží od pracovníků chráněného bydlení základní informace o poskytované službě, s kontakty na pověřeného pracovníka, informační brožury a žádost o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení.

 Osobní rozhovor také zahrnuje:

  • prohlídku společných prostor, prohlídku katalogu, ve kterém jsou uloženy fotografie jednotlivých pokojů a dalších prostor, prohlídku zázemí pro personál, případne prohlídku pokoje (v případě, že je k dispozici volný pokoj),
  • předání informací o veřejném závazku zařízení a informační brožury „Soubor informací o poskytování sociální služby v chráněném bydlení“.

V případě, že naše nabídka je v souladu s očekáváním a představami zájemce, a tento spadá

do cílové skupiny uživatelů chráněného bydlení, je možné podat písemnou žádost o poskytnutí služby sociální péče. Žádosti se podávají poštou nebo osobně na podatelně poskytovatele nebo v elektronické podobě mohou být doručeny na e-mailovou adresu: polachova@djbohumin.cz, kyjovska@djbohumin.cz nebo zdrazilova@djbohumin.cz, nebo sekretariat@djbohumin.cz.

V případe, kdy nelze zájemci poskytnout sociální službu, o kterou žádá, poskytujeme bezplatné sociální poradenství, během něhož společně hledáme jinou vhodnou alternativu.